TARIMSAL SULAMA

Güneş Enerjili Tarımsal Uygulamalar

Şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerjili sulama sistemlerdir. Düzenli sulama tarımsal arazilerde en önemli konulardan biridir. Gerekli ve yeterli sulama yapılmazsa ürün tamamen kaybedilip, işçilik ve yatırım maliyetinin tümü kaybedilebilir.

Sulama islemi genellikle yer altı su kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşılarak yapılır. Açılan kuyuya sarkıtılan sulama pompaları vasıtasıyla su yeraltından veya kuyudan çekilerek sulama kanallarına ulaştırılır. Tarımsal sulamada güneş enerjisi sistemi mevcut olan AC pompanın off grid sistem ile beslenmesi ya da akü ve inverter kullanımı gerektirmeyen DC solar pompa sistemi kurulması şeklinde iki farklı tasarımla kullanılabilir. Verimli ve etkin olan çözüm DC solar pompa kurulumu yapılıp, ihtiyaç olan suyun depo ya da havuzdan karşılanması şeklindedir.

Güneş Enerjili Tarımsal Uygulamalarda Kullanılan Ekipmanlar

• Solar Pompa: Sistem tasarımı yapılırken en önemli husus linsanslı programlar ile ihtiyaca uygun solar pompanın saptanması ve sistemin hesaplanmasıdır. Sistemde kulanılan özel üretilmiş solar pompalar sayesinde sistemin çektiği enerji miktarı düşecek, daha düşük güçlerde güneş paneli ve akü kullanılarak sistem maliyetini uygun hale gelecektir. Ayrıca inverter ve akü kullanılmadığı, enerjinin üretim yerinde tüketim sağlandığı için sistem yüksek verimle çalışacaktır. Solar sistemler için özel olarak tasarlanan Lorentz pompaları sitemizde bulunan “Lorentz Solar Pompa” kısmından inceleyebilirsiniz.

• Günes Paneli: Güneş panelleri, sistemin güç üretim kaynağı olması sebebiyle doğru ve profesyonel bir şekilde tasarlanmalıdır. Panel boyutlandırılması yapılırken yıl boyunca gündüz süresinin en kısa olduğu zaman (21 Aralık) değerleri alınmalı ve bu gündeki güneş ısınım değerlerine göre sistem simülasyonu yapılmalıdır. Çoğu zaman sistem tasarımındaki en büyük hata panel seçiminde yapılmaktadır. Panel boyutunun hatalı seçilmesi sistemin kıs aylarında çalışmamasına neden olacaktır.

• Sensörler:

a)Kuyu sensörü: Kuyudaki su seviyesini ölçmek için kullanılır.

b)Havuz sensörü: Havuzdaki su seviyesine göre motoru kontrol eder.

• Montaj aparatları ve kablolama: Sistemin kurulacağı alana uygun olacak şekilde panellerin konstrüksiyonlarının ve kablo kesitlerinin belirlenmesi gerekir.
Belirtilen ekipmanlar dışında pompaların modeline ve sistem tasarımına göre DC kesici, Power Pack gibi aparatların kullanılabilir.
Sistem tasarımı yapılırken aşağıdaki bilgilerin belirlenmesi gerekmektedir;

-Suyun çıktığı kuyu derinliği,

-Var ise deponun büyüklüğü depo yoksa günlük su ihtiyacının ne kadar olduğu,

– Sulama sıklığı (Kaç günde bir sulama yapıldığı)

-Kuyu ile depo arasındaki kot farkı

-Yatayda suyun taşınacağı mesafe

-Sistemin kullanılacağı aylar

-Sistemin kurulacağı şehir

Güneş Enerjili Tarımsal Sistemlerin Avantajları

• Sadece ilk yatırım maliyeti vardır.

• İsletme maliyeti hemen hemen sıfırdır. (gerekli durumlardaki bakım maliyetleri hariç)

• Yüksek verimlidir ve elektriksel kayıplar azdır.

• Kolay montaj imkanı vardır.

• Şebekeye bağımlılık yoktur.

 

GERİ DÖN

Hedefimiz Şebeke Bağlantısı Olmayan Tarım Arazilerimizin de Ekilebilir Olmasının Sağlanması- ATS Yenilenebilir Enerji Sistemleri