Düzlemsel Güneş Kollektörü Nedir?

Düzlemsel güneş kollektörü, düzlemsel yapıda olan, güneş enerjisini bir kısmını absorbe ederek bu enerjiyi ısı olarak kollektör içerisinde sıvıya iletmektedirler. Saydam örtü, yutucu yüzey, akışkan borular, ısı yalıtımı ve kollektör kasasından oluşmaktadırlar. Güneş ışınlarının bir kısmı saydam örtüden yansır, bir kısmı da saydam örtüde absorbe edilir. Gelen ışınların yutucu yüzeye ulaşması ile yutucu yüzeyin özelliğine göre değişik oranlarda absorbe edilir, absorbe edilen enerji akışkan boruların yardımı ile depoaya gönderilir.

Saydam örtü amacı yutucu yüzeyi korumak ve ısı kaybını önlemektir. Aynı zamanda güneş ışınlarını geçirgen bir yapıda olmalıdır. Malzeme olarak cam veya plastik örtü kullanılmaktadır. Yutucu yüzeyin temel amacı güneş ışınlarını absorbe ederek bu enerjiyi akışkan borulara iletmektir. Isı yalıtımının temel amacı ısı kaybını önlemektir, kollektörün ısınması ile ortam sıcaklığı arasında fark oluşacaktır ve bu ısı kaybına neden olmaktadır.

Akışkan borular, yutucu yüzeyin absorbe ettiği enerjiyi içlerinde bulunan sıvıya aktararak, ısınan sıvının depoya gönderilmesini sağlarlar. Kollektör kasa olarak alüminyum, paslanmaz çelik, galveniz çelik ve plastik gibi çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.

GERİ DÖN

Türkiye'nin Aydınlık Geleceğinde Siz de Yanımızda Yer Alın - ATS Yenilenebilir Enerji Sistemleri