Fotovoltaik Nedir?

Fotovoltaik, güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından, çoğu zaman Güneş’ten, elektrik elde etme yöntemidir. Fotovoltaik aynı zamanda bu konuda yapılan çalışmalara verilen genel bir addır.

 

Fotovoltaik Elektrik

 

Fotovoltaik sistemi anlamak için basit bir kimya bilgisi faydalı olacaktır. Aşağıdaki tablo ve şekiller konuyu anlamanız için önemlidir. Basit bir silikon kristalinin ışığı nasıl elektriğe çevirdiğini öğreneceğiz.

Kristalin güneş hücresindeki alt tabaka kısmı, P tipi materyallerden (örneğin alüminyum, galyum, indiyum) bir tanesi ile kaplanarak yeşil boşlukları oluşturmaları sağlanır. N tipi üst tabaka ise fosfor, arsenik veya antimon gibi gezgin elektronlar yaratan kimyasallarla kaplanır. Burada amaç, elektronların üzerine düşen ışığın, bu elektronları P bölgesi olan alt tabakaya doğru harekete geçirmeleridir. Bu elektronlar, güneş hücresindeki çizilen yollardan veya kısa devrelerle bu iki tabakayı birbirinden ayıran bariyer üzerinden hareket edebilirler. Fotovoltaik devre doğru ve düzgün olarak yapılandırılmış ise bu elektronlar devreyi çizilen yollardan tekrar N bölgesine doğru tamamlar ve elektriği bu sayede üretirler. (kaynak: deparsolar)

Dünyada bu alanda kurulmuş birçok fakülte vardır. Son yıllarda fotovoltaik hücrelerin üretiminde artış olmuştur.Bu teknoloji kullanılarak üretilen elektrik 5,6 GWp’den fazladır.

GERİ DÖN

Tamamı Türk Mühendislerimizle Aydınlatmak Bizim İşimiz - ATS Yenilenebilir Enerji Sistemleri